"Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr –  a šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,  sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane." (El-Kadr, 1-5)

Mubarek noć Lejletul-kadr muslimani iznova dočekuju svakog ramazana. Ovu blagoslovljenu noć vjernici iščekuju radosna srca i puni nade u oprost grijeha. 

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ,,Ko provede Lejletul-kadr u ibadetu, vjerujući u njen blagoslov, nadajući se  nagradi Allaha, džellešanuhu, biti će mu oprošteni prijašnji grijesi.“

U  ovoj mubarek noći spuštaju se meleki zbog ,,odluke svake“ koje On, Milostivi i Svemogući, donosi shodno svome apsolutnom znanju i moći. Noć Kadr provodi se u cjelovečernjem ibadetu,  u dobrovoljnim namazima, u skrušenim dovama i zikru.

Aiša, radijallahu anha, je rekla: “Rekla sam: ‘O Allahov Poslaniče, šta misliš, kada bih znala u kojoj je noći Lejletul-kadr, šta bih u njoj učila?’, a on je odgovorio: ‘Reci: ‘Allahumme inneke’afuwun, tuhibbul’afve fa’fu ‘anni’ (Allahu moj, Ti si Onaj koji opraštaš, voliš da opraštaš, pa mi oprosti). ‘”

Opisujući mnogobrojne blagodati ove noći jedan alim za Lejletu-l- kadr kaže: ,,Ova noć nudi mogućnost oprosta, spasa i nade griješnima i ohrabrenja slabima da se povrate i nadoknade izgubljeno. Ogromna vjera u blagoslov ove noći pokazuje da je u životu ljudi promjena nabolje moguća i da se ona, uistinu, u životu događa. I griješnici i vjernici, mogu spoznati naklonost svoga Stvoritelja čovjeku onakvom kakav on jeste. Mogućnosti i prilike koje im daje ova noć su neizmjerne.“

Enes, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: „Kada nastupi noć Kadr silazi Džebrail sa skupinom meleka čineći dove i donoseći salavat svakome ko je u molitvi u položaju stajanja ili sjedenja i spominjanja Allaha, dž. š. To je najveći događaj meleka, noć molitve u čijoj milozvučnosti skladno učestvuju i ljudi i meleki.“

Noć kadr je sinonim za početak objave Kur'ana. Spominjući veličanstveni događaj objavljivanja Kur'ana, Abdullah ibn Abbas, r. a, rekao je: ,,Kur’an je iz Levhi-Mahfuza (Ploče Pomno Čuvane) u cijelosti spušten na zemaljsko nebo u noći Lejletul-kadr, a onda je postepenoo objavljivan Muhammedu, s.a.v.s., u toku dvadeset i tri godine njegovog poslanstva.”

Kur'an je Božija uputa krhkom i slabašnom čovjeku. Ništa ljudsku prirodu ne može održavati u ravnoteži između krajnosti kao slijeđenje Božije Upute koja je jasan dokaz razlikovanja dobra od zla i putokaz čovjeku. Zahvaljujući Kur'anu, Knjizi u koju nema sumnje i koja je lijek i milost vjernicima, zahvaljujući Božijim ajetima, znakovima u svemiru i u samome sebi, čovjek može nadići svoje brojne slabosti i izdići se do stepena Božijeg namjesnika. 

Kur'an je knjiga čijim čitanjem, učenjem i proučavanjem postajemo svjesniji vlastite pozicije i odgovornosti. To je knjiga koja nas oslobađa okova zabluda i neznanja, koja osnažuje volju u sputavanju strasti i nagona.

Po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice Lejletul-kadr pada u ponedjeljak 17. aprila sa akšamom, zalaskom sunca.