Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 37. redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu donijelo je zaključak o uspješno provedenoj akciji prikupljanja zekata i sadekatul-fitra u 1444. hidžretskoj godini.

Prikupljanje zekata i sadekatul-fitra organizirano je na području Bosne i Hercegovine i dijaspore, a ostvareno je povećanje od 18,92% u odnosu na prethodnu godinu.

- Povećanje je ostvareno na nivou svih organizacionih jedinica Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i na nivou ustanova Islamske zajednice u dijaspori, što potvrđuje da povjerenje naših vjernika konstantno raste - rekao je Vehid ef. Arnaut, rukovodilac Ureda za zekat.

Institucionalnim prikupljanjem zekata u Fond Bjetul-mal i njegovom distribucijom omogućava se organizacija cjelokupnog vjerskog života, podržavaju se mnogobrojni društvenokorisni projekti, pomaže se socijalno ugroženim kategorijama našeg društva.

- Zahvaljujući povećanju prihoda od zekata i sadekatul-fitra Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je u mogućnosti da i u narednom periodu u još većem obimu realizira i upotpunjuje svoju primarnu, ali i socijalno-humanitarnu misiju - istakao je Arnaut.

Vijeće muftija je u donesenom zaključku izrazilo posebnu zahvalnost članovima i pripadnicima Islamske zajednice na visoko iskazanoj svijesti u izvršavanju obaveze zekata i sadekatul-fitra, kao i podršci koju nesebično pružaju Islamskoj zajednici