kao što je i njegov zločin a propisan je Kuranom, sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka. Primjenjuje se kako kod ubistva tako i kod tjelesnih povreda. U principu isto za isto, uzimajući u obzir i da se ubistvo ubice ili onoga ko jo povredu nanio izvršava na isti način. Npr. ako je ubistvo izvršeno vatrenim oružjem i ubistvo ubice će biti izvršeno vatrenim oružjem.

Pričali su nam Jahja b. Bukejr, njemu Lejs, koji prenosi od Junusa, on od Ibn Sihaba, a on od Seida b. el-Musejjeba i Ebu Seleme da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: - Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da kaže: Ubo je mrav jednog od vjerovjesnika, zbog čega je ovaj naredio da se uništi mravinjak. Kada je bio spaljen, Allah je objavio vjerovjesniku: Zbog uboda jednog mrava ti si spalio narod koji Allaha slavi!

Pa zašto nisi (spalio) jednog mrava, onog koji te je ubo? U vezi s ovom pričom, prenesen je drugi razlog. Naime, ovaj vjerovjesnik je prolazio pored mjesta čije je stanovnike Allah uništio, zbog njihovih grijeha, pa je zastao, sav začuđen, i kazao: - Gospodaru moj, među njima su bili dječaci i zivotinje koji nisu mogli počiniti nikakva grijeha! - Zatim je sjeo ispod drveta, nakon čega mu se desilo to zbog čega je ukoren:
Ukratko rečeno, od Allahove, dž.š., kazne nije niko izuzet. Kazna je milost i čišćenje od grijeha pokornom, a zlo i srdžba nevjerniku i nepokorniku. A Allah najbolje zna!