Elvedin Pezić: MOJA DOVA ZA VOLJENU BOSNU !!!

molimo da sačuvaš nas, i našu vjeru Islam i da sačuvaš blagostanje koje uživamo u našoj Bosni.

Molimo Te Gospodaru naš, da sve one koji žele zlo nama, našem dinu, i našoj Bosni, da ih zaokupiraš njima samima.

Gospodaru naš, učini da nam blagodati potraju.

Gospodaru naš, ne učini da blagodati spoznamo onda kada ih izgubimo.

Gospodaru naš, uputi mene i moje sunarodnjake na put Istine.

Gospodaru naš, omili iman i pokornost našoj omladini.

Gospodaru naš, omili čednost, hidžab i pokornost našim majka i sestrama.

Gospodaru naš, omrazi nam grijehe i nepokornost.

Gospodaru naš, učini Kur’an proljećem naših srca.

Gospodaru naš, pomozi sve one koji se bore za prava obespravljenih.

Gospdaru naš, još na dunjaluku kazni one koji nered na zemlji čine.

Gospodaru naš, još na dunjaluku kazni one koji su činili genocid protiv naroda moga.

Amin!!!

More in Vazifa  
More in Dove  Hadisi  
More in Obavjesti  

Džuma namaz počinje u 13:00 sati po zimskom računanju vremena. Po ljetnom računanju vremena džuma namaz se klanja u 14:00 sati.