Nuhić nas je proveo kroz najnovija istraživanja u svijetu medicine, a koja se tiču korisnih pravila u prehrani, ali i uslova u kojima nastaju različite bolseti ili stanja.