Uslovi za tevbu osobe koja se bavi prenošenjem tuđih riječi:

Osoba treba da zna da je prenošenje tuđih riječi haram, da osjeti kajanje i žal zbog toga što je prenosila i da donese čvrstu odluku da to više neće raditi.

Osoba kojoj je preneseno ne treba da vjeruje u to što je preneseno, ne smije da mijenja mišljenje o osobi (o kojoj se priča), da ne istražuje istinitost prenešenih riječi, da prenosiocu riječi ne daje podršku i da ga pokuša odvratiti od tog nedjela, da se na njega naljuti radi Uzvišenog Allaha zbog toga što to nedjelo iziskuje srdžbu Uzvišenog Allaha, a obaveza je da se osjeća ljutnja na sve ono što izaziva Njegovu srdžbu.

Haram je imati loše mišljenje i loše govoriti o muslimanima.