U tolerantnost i lahkoću islamskog zakonodavstva spada propis mesha po mestvama, umjesto pranja nogu kod uzimanja abdesta.
Mestva je obuća koja pokriva cijelo stopalo sa člancima, a na nju se u tretmanu nadovezuju i čarape ako su gusto pletene.

Utemeljenost mesha po mestvama
Mesh po mestvama ustanovljen je brojnim hadisima od Vjerovjesnika (a.s.), bilo da govore o njegovim riječima ili praksi, tako da su oni dostigli stepen mutevatira i mešhura.
Mesh po mestvama zamjenjuje u potpunosti pranje nogu kod uzimanja abdesta, kada se ispune svi uvjeti njegove ispravnosti. Nije dozvoljen mesh po mestvama osobi koja je obavezna okupati se. Nije dozvoljen ni u slučaju kada bi neko uzeo abdest, navukao mestve, a onda ostao džunup. Nije mu dozvoljeno da opere ostale dijelove tijela, a da potare mestve. Nužno je da skine mestve i da opere noge. 
Mesh po mestvama propisan je da bi se olakšalo ljudima. Potreban je mnogima, posebno onima koji osjećaju poteškoću da skidaju mestve kod svakog uzimanja abdesta, kao onima koji borave u hladnim predjelima, putnicima, vojnicima i dr. Zbog toga se naziva olakšicom otpadanja, jer je pranje nogu otpalo u situaciji kada su obuvene mestve.

Uvjeti za ispravnost mesha po mestvama
1. obuti mestve za vrijeme čistoće koja je postignuta uzimanjem abdesta. Ako bi neko obuo mestve nakon što je uzeo tejemum, a onda našao vodu, nije mu dozvoljeno da obavi mesh, nego je obavezan uzeti abdest. Mesh po mestvama moguć je za svako nečisto stanje koje iziskuje uzimanje abdesta, pa treba da osoba, kada obuje  mestve, bude s abdestom, jer, ako nakon toga i izgubi abdest, obuo je mestve kada je bio potpuno čist. 
2. da obuća, po kojoj želimo činiti mesh, pokriva cijelo stopalo sve do iznad članaka, kako bi bila u značenju mestve.
3. da je u mestvama moguće ići makar jedan fersah tojest sat i po vremenskog puta, bez napora, jer čovjek, ako želi osigurati svoje potrebe, koje su nužne većini ljudi, obično više od toga u toku dana i noći ne prepješači. Prema tome, nije dozvoljeno činiti mesh po
mestvama koje su sačinjene od stakla, željeza ili drveta, jer se u njima ne može hodati.
4. da na mestvama ne bude većih rupa. Ako, pak, na njima bude rupa koje sve zajedno dostižu površinu tri najmanja nožna prsta, po njima nije dozvoljeno činiti mesh. Ako su rupe manje od toga, dozvoljen je mesh, jer je Vjerovjesnik ( a.s.) ashabima naređivao
potiranje po mestvama, a, u pravilu, oni skoro da nisu imali mestve bez manjih rupa. Dozvoljeno je mesh činiti po mestvi makar bila poderana sprijeda, ako ju je moguće vezati za potkoljenicu pertlom ili dugmadima.
5. da mestva ne propušta do noge vodu, kojom se mesh čini.
6. Ako je osoba koja mesh čini bez prednjeg dijela stopala, nije ispravan mesh po njegovom ostalom dijelu, izuzev ako je taj preostali dio veličine tri najmanja prsta ruke, jer je obavezan ovoliki dio kod potiranja. Ako bi osoba bila bez cijelog prednjeg dijela stopala, neće činiti mesh po mestvi, makar peta i postojala. Ako bi joj jedna noga bila odsječena iznad članka, dozvoljen joj je mesh po drugoj mestvi. 

Kako se čini mesh
Osoba koja uzima abdest stavit će razmaknute i nakvašene prste ruku na prednji dio mestvi, od nožnih prstiju, desnu ruku na desnu mestvu, a lijevu ruku na lijevu mestvu. Poslije toga će njima potrati vanjski (gornji) dio mestvi do potkoljenica. Dovoljno je da se potare površina najmanja tri prsta ruke. Nije dovoljno ako bi se mesh činio po unutrašnjem dijelu mestve, po peti, po stranama mestvi ili po potkoljenici. Dovoljno je jedno potiranje i nije sunnet da se to čini više puta. Ako bi neko potrao vanjski dio mestvi, idući u širinu ili počeo od potkoljenice, mesh je ispravan, ali je postupio suprotno sunnetu. 

Trajanje mesha
Osoba koja je kod kuće može činiti mesh dan i noć, a putnik tri dana i tri noći. Prema tome, trajanje mesha za osobu koja je kod kuće je 24, a za putnika 72 sata. Trajanje mesha se računa od trenutka prvog gubljenja abdesta po obuvanju mestvi. Kada bi osoba, koja je kod kuće uzela abdest, recimo, u šest sati ujutro i obula mestve, a abdest izgubila tek u deset sati, ona može mesh činiti po mestvama sve do deset sati sljedećeg dana. 
Ako bi osoba koja je kod kuće učinila mesh, a onda krenula na put, prije nego što joj je istekao period trajanja mesha, računat će period trajanja koji se odnosi na putnika. A ako bi putnik stigao kući prije nego što bi se navršili dan i noć, činit će mesh do kraja tog perioda, jer tretman osobe koja čini mesh zavisi od stanja u kojem je pred istek trajanja mesha.

Mesh po čarapama
Dozvoljeno je činiti mesh po čarapama, ako su one poput onih po kojima su mesh činile prve generacije muslimana ( selefi salih), tojest da su guste toliko da se ne vidi šta je ispod njih, da je moguće u njima preći jedan fersah i više bez obuće i da sprečavaju dopiranje vlažnosti do noge. Malo je čarapa koje se danas proizvode, a koje udovoljavaju ovim uvjetima. Nekada su čarape izrađivane od kože i navlačile se na noge sve do potkoljenice, ali ne kao mestve. One su bile pletene od sukane vune i obu vale se na noge sve do iznad članaka. Imami su, pak, saglasni, da nije dozvoljeno mesh činiti po tankim čarapama koje su prozirne. 

Razlozi koji kvare mesh po mestvama
1. Sve ono što kvari abdest pokvari t će i mesh, jer je on zamjena za pranje nogu. Prema tome, pokvarit će ga sve ono što kvari i samu osnovu.
2. prestanak vremena trajanja mesha. U toj situaciji osoba treba da skine mestve i opere noge, izuzev ako je prestalo vrijeme trajanja mesha, ali se ona boji da će joj se zbog velike hladnoće noge smrznuti. Tada će ponovo učiniti mesh, bez skidanja mestvi s nogu, s tim što će mesh učiniti po čitavim mestvama, kao što to čini po zavojima. Ako bi vrijeme trajanja isteklo, a osoba bila na namazu i nemala vode, nastavit će s obavljanjem namaza, jer nema koristi od skidanja mestvi, a i pošto bi to trebalo uraditi zbog pranja, a vode nema.
3. skidanje mestvi sa nogu, pa makar i samo jedne, ili samo izvlačenje većeg dijela stopala u grlić mestve, jer se kvarenje abdesta ne može parčati. Nečisto stanje do nogu dolazi skidanjem mestvi sa njih, pošto mestva samo sprečava dolaženje nečistog stanja, a ne
uklanja ga. Stoga je obavezno da onaj koji je učinio mesh po mestvama klanja u njima i nije ispravan namaz, ako bi one bile nečiste. Zbog svega toga, osoba treba da nastoji da ih uvijek drži čiste. 
4. kvašenje većeg dijela noge vodom. U toj situaciji treba skinuti mestve i oprati noge, izbjegavajući time da se sastanu pranje i potiranje.
5. da se desi neka promjena na mestvi, za vrijeme obuvanja, koja će onemogućiti da se po njoj mesh učini i koja će pokvariti taj mesh. Može biti, recimo, da se mestva pocijepa, prošuplji i da se na njoj pojave velike rupe ili mestve postanu u tom trenutku takve da se u njima ne može hodati.
6. Kada osoba s isprikom učini mesh po mestvama, njen mesh će biti pokvaren kada bude prekinuto njeno čisto stanje, tojest istekom namaskog vremena u kojem je uzela abdest. Ovo se odnosi na slučaj kada je osoba obula mestve u vrijeme trajanja isprike. Međutim, ako ih je obula kada je isprika prestala, trajanje mesha je kao i kod osoba koje su bez isprike. Treba znati da je, kada je samo mesh pokvaren, a ne i abdest, dovoljno samo oprati noge. 
Nije dozvoljen mesh po prekrivaču glave, kao što je turban ili kapa, niti po pokrivaču lica, kao što je veo, a niti po rukavicama. 

iz knjige Hanefijski fikh.