Voda je jedno od najvažnijih sredstava za čišćenje i najčešće se koristi u otklanjanju nečistog stanja i nečistoće. Uzvišeni Allah kaže, darivajući čovjeku blagodat vode, kao najvažnijeg sredstva za čišćenje:
... i Mi s neba čistu vodu spuštamo.
Spominjući blagodati prema učesnicima Bedra, Uzvišeni Allah kaže:
... i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio ... 
Voda se dijeli na tri vrste:
1. Voda koja je po sebi čista i kojom se može čistiti (čisteća) Ova se voda naziva čistom (tahur), i to je voda koja je ostala u svojim osnovnim karakteristikama. Ništa se nije pomiješalo s njom da bi bila time određena. Takve su kišnica i morska voda. Uzvišeni kaže:
"Zar ne vidiš da Allah spušta s neba kišu pa je u izvore u zemlji razvodi··· "
Dok je Allahov Poslanik (a.s.), nakon što je upitan o uzimanju abdesta morskom vodom, rekao: 
Morska voda je čista, a ono što ugine u moru (a živi isključivo u njemu) je dozvoljeno jesti. U čistu vodu također spada riječna voda, te otopine snijega i leda, kao i izvorska voda.
2. Voda koja je po sebi čista, ali se ne može njome čistiti
Ovakvom vodom se ne može otkloniti nečisto stanje (hades), ali se može odstraniti nečist (hubs). Piti ovu vodu i koristiti je pri miješanju tijesta je mekruh tenzihi (manja pokuđenost). To je voda koja je korištena kod odstranjivanja manjeg ili većeg nečistog stanja, ili je korištena pri pranju tijela s namjerom da se približi Allahu ( dž.š. ), tj. tražeći sevap.
Tako, ako bi neko ovom vodom oprao ruke prije ili poslije jela, s namjerom izvršenja sunneta, ona će se smatrati korištenom vodom (el-ma'ul-musta'mel). Međutim, ako bi se ruke oprale s namjerom da se odstrani prljavština s njih, ta voda se neće smatrati korištenom vodom. Isti je slučaj i sa vodom koja je korištena za pranje nečeg drugog, a ne tijela, kao što je pranje odjeće, posuđa i sl. Po Šerijatu, te vode se ne smatraju korištenim vodama. 
3. Nečista voda
Osnovno je da je voda stvorena čistom i sud o njenoj nečistoći izriče se samo na osnovu jasnog argumenta. Stoga, ako bi neko ušao u hamam i našao u bazenu malo vode, a nije potpuno siguran da je u njega upala neka nečist, dozvoljeno mu je uzimati abdest i kupati se tom vodom. Neće je ostaviti zbog sumnje da je u nju mogla upasti kakva nečist, jer je osnovno da smo sigurni da je voda čista i to sigurno saznanje može se derogirati jedino istim takvim saznanjem. Nije nam potrebno istraživati i propitivati o stanju vode sve dok ne prevlada mišljenje da je bila izložena nečistoći.
Ne može se govoriti o nečistoći vode sve dok u nju ne upadne nečista tvar i dok se u njoj ne vidi neki od tragova te tvari, kao što su boja, okus ili miris, ako se radi o obilnoj vodi.
Allahov Poslanik (a.s.) kaže:
"Vodu ne može ništa onečistiti, izuzev onoga što nadvlada njenu boju, okus ili miris."
Međutim, ako se radi o maloj količini vode, ona postaje nečista samim dodirom nečiste tvari, pa makar se ne vidio nijedan trag toga dodira. 
Riječi Allahova Poslanika (a.s.): "Kada pas loče iz posude nekoga od vas, vodu prospite, a posudu operite sedam puta." Hadis ukazuje na to da je voda nečista samim psećim lokanjem, iako ona nije time promijenila nijedno svoje svojstvo.
Izmet ptica čije se meso ne jede ne onečišćava vodu, ako je nije moguće pokriti i osigurati je od toga, kao što je slučaj sa bazenima i bunarevima. Medutim, ako izmet upadne u posude, voda će se tretitati kao nečista, jer ju je moguće prekrivanjem sačuvati od toga.
Ako nečistoća padne na odjeću, tretirat će se nečistom samo ako je nečistoća pokrila četvrtinu odjeće i više.
Voda se neće smatrati nečistom ako u njoj crkne neka od vodenih životinja, kao što je riba ili žaba, niti će je onečistiti ako u njoj krepa životinja koja nema toplu krv, kao što su muha, škorpija, skakavac ili buha.
Allahov Poslanik (a.s.) kaže:
"Kada muha padne u posudu, neka je osoba potopi cijelu, a zatim izbaci, jer je pod jednim njenim krilom otrov, a pod drugim lijek." Tako Vjerovjesnik (a.s.) nije donio apsolutni sud o nečistoći tečnosti u posudi u koju upadne muha. Analogijom se za muhu vežu i sve druge životinje koje nemaju toplu krv. 
Mala količina vode se neće smatrati nečistom ako je bude pila životinja čije se meso jede i ako na njenim ustima ne bude nečistoće, kakve su deva, krava, ovca i konj, jer njihova slina nastaje od mesa, a meso im je čisto.
Mala količina vode bit će nečista ako je naloče pas ili svinja, jer je Vjerovjesnik (a.s.) naredio pranje posude koju naloče pas, a svinja je sama po sebi nečista (nedžisul-'ajn).
Smatrat će se nečistom mala količina vode ako je naloče neka od zvijeri, kao što su leopard, vuk, tigar ili majmun, jer je njihova pljuvačka, također, nastala od mesa, a ono je nečisto. 
Voda će se smatrati čistom ako je budu pile ptice grabljivice soko, lunja, vrana i dr., iako se njihovo meso ne jede, jer one piju kroz kljunove, koji su čisti, dok zvijeri piju jezikom koji je vlažan od nečiste bale. Međutim, mekruh je uzimati abdest i kupati se ovom vodom ako ima druge, jer grabljivice dolaze u kontakt sa crkotinom i nečistima.
Neće voda biti onečišćena ako je budu pile životinje koje žive u kući i po njoj hodaju, jer je ovdje donesen sud o čistoći takve vode zbog nužnih situacija s razlogom što se one stalno vrzmaju po kući.
Allahov Poslanik ( a.s.) je rekao o mački: 
"Ona nije nečista, jer je ona od onih životinja koji se vrzmaju oko vas." Međutim, mekruh je koristiti taj ostatak vode za čišćenje, jer mačka ne izbjegava nečist.
Ako se nađe u vodi crknuta životinja koja ima toplu krv, ona će se tretirati nečistom od trenutka kada je životinja upala u nju. Međutim, ako se ne zna tačno kada se to desilo, voda će se smatrati nečistom od prije 24 sata, ako se životinja nije napuhala. Ako jeste, voda će se smatrati nečistom od prije 72 sata (tri dana i tri noći). Nužno je ponovo klanjati sve namaze koji su klanjani u tom periodu ako se za abdest koristila ta voda, kao što je obavezno pranje svega što je ona doticala.

(iz knjige Hanefijski fikh)