Resulullah, s.a.v.s., veli: Zaista je ovaj dan (petak} Allah muslimanima učinio mubarek-danom. Pa ko dođe na džuma namaz neka se okupa, ako bude imao miris, neka se namiriše, i upotrijebite misvak.

2. Sabah u džematu petkom najvredniji je namaz kod Allaha, dž.š.
Ibn Omer, r.a., otišao je na džemreta (da baci kamenčiće) u toku sabah-namaza, pa kad se vratio, Vjerovjesnik, s.a.v.s., reče mu:

Šta te je spriječilo da izostaneš od ovog namaza? Zar ne znaš da je kod Allaha sabah petkom u džematu najčasniji namaz?

3. Džuma-namaz ravna se sa hadžom
Resulullah, s.a.v.s., veli: Džuma-namaz je hadž siromaha.

4. Stanje onih koji izostaju sa džume
Abdullah bin Mes'ud, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao ljudima koji su izostali sa džume:  Bavio sam se mišiju da naredim nekom čovjeku da klanja ljudima, a zatim da zapalim kuće onima koji izostaju sa džuma-namaza.

5. Ibn Omer, r.a., veli: "Ko izostavi namjerno, bez razloga, tri džume, Allah, dž.š., zapečatiti će mu srce pečatom licemjerstva".

6 .Za onoga ko izostavi džumu propisan je otkup

 Resulullah, s.a.v.s., veli: Ko propusti džumu bez opravdanog razloga neka dadne sadaku u vrijednosti jednog dirhema, ili pola dirhema, ili sa'pšenice ili pola sa'a.

7. Za valjanost džume potrebno je da se obavi hutba na bilo kojem jeziku, i to prije namaza i da joj makar neko prisustvuje.

8. Resulullah, s.a.v.s., veli: Ko petkom lijepo (pravilno) uzme abdest, zatim ode na džumu, pa bude slušao i šutio bit će mu oprošteno ono što je pogriješio između dvije džume i još dodatna tri dana, a ko bude dirao pijesak obezvrijedio je namaz.
Učenjaci vele da zabrana doticanja površine na kojoj se klanja ukazuje na zabranu igranja i zabavljanja tokom hutbe. 

9. En-Nevevi veli: "Kada imam sjedne na minber, haram je započinjati nafilu, a ako već bude na namazu, učit će kraće (da prije završi). Ovo je koncenzus, idžma, uleme, koji prenosi ElMaverdi i ostali. 

10. "Džehennem se potpaljuje svakim danom osim petkom.'

11. Kuparlje petkom dužnost je svakog punoljetnog muškarca. . Resulullah, s.a.v.s., također kaže: Ko se okupa petkom čist je do sijedeće džume.

12. Vjerovjesnik, s.a.v.s., veli: Tri su dužnosti svakom muslimanu: petkom se okupati, upotrijebiti misvak i namirisati se ukoliko (miris) nađe.

13. Ebu Hurejra, r.a., kaže: "Resulullah, s.a.v.s., petkom bi obrezao nokte i potkratio brkove prije nego što bi izašao na (džumu) namaz."

14 Resulullah, s.a.v.s., kaže: 
Ko se okupa petkom i ode u džamiju u prvom sahatu kao da je žrvovao devu, a ko ode u drugom sahatu kao da je žrtvovao kravu, a ko ode u trećem sahatu kao da je žrtvovao rogata ovna, a ko ode u četvrtom sahatu kao da je žrtvovao kokoš, a ko ode u petom sahatu kao da je darovao jaje, pa kad imam izađe (na minber), meleci se sakupe da slušaju zikr

15. El-Kasim bin Mahmera kaže: "Kada čovjek ide u džamiju, jednim korakom mu se povećava deredža, a drugim mu se briše grijeh, i za svakog čovjeka koji dođe iza njega piše mu se kirat sevapa".

16. Zabrana putovanja petkom prije džuma namaza
Hassan bin Atijja veli: "Ko kreće na put petkom prije džuma-namaza, protiv njega se čini dova da ne bude imao iskrenog prijatelja i pomagača na putu."

17. Najbolji je dan u kojem izlazi sunce petak, u njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden u Džennet i u njemu je izveden iz njega, i neće biti Kijametski dan osim u petak, u njemu je oprošteno (Ademu, a.s.), u njemu je umro, i nema niti jednog stvorenja, osim ljudi i džina, a da petkom, od zore pa do izlaska sunca, prestravljeni ne osluškuju mogućnost nastupanja Kijametskog dana.

18. Džennet/ije će posjećivati svog Uzvišenog Gospodara svakog petka na pješčanom žalu od kamfora. A bit će Mu najbliži oni koji su Njemu požurivali i ranije odlazili na džuma-namaze.

19. Resulullah, s.a.v.s., veli: Petkom donosite mnogo salavata na mene, jer je petak Mešhud, dan u kojem prisustvuju meleci. I niko od vas ne donese na mene sa/avat, a da mi ne bude izložen sve dok ga taj uči. Reče, (Ebu Derda, r.a.,) upitavši: "Zar i poslije smrti?" (Resulullah, s.a.v.s.,) odgovori: I poslije smrti. Zaista je Allah zabranio zemiji da jede tijela vjerovjesnika. Svaki Allahov vjerovjesnik je živ i opskrbijen.

20. Resulullah, s.a.v.s. veli:  Allah je učinio da oni prije nas zalutaju od petka, pa su židovi uzeli subotu, a kršćani necijeiju, pa je Allah doveo nas i uputio nas petku.

21. Resulullah, s.a.v.s. veli: U petak ima trenutak, musliman ga neće pogoditi tražeći u njemu dobro od Allaha, a da mu to ne dadne. To je kratko vrijeme. 

22. Resulullah, s.a.v.s. veli: Ko kaže prije sabah-namaza petkom tri puta: 'Estagfirullah e/lezi la ilahe illa hu el-HajjelKajjume ve etubu ilejhi' (Tražim oprost od Allaha, Onoga osim Koga drugog boga nema, Živog Vječnog, i Njemu se kajem), bit će mu oprošteni grijesi, makar ih bilo više od morske pjene.

23. Resulullah, s.a.v.s. veli: Ko klanja džumu i taj dan bude postio, te obiđe bolesnika, isprati dženazu i bude prisutan pri sklapanju braka, zagarantovan mu je Džennet.

24. Resulullah, s.a.v.s. veli: Vi svakog petka imate hadž i umru. Hadž je odlazak na džumu u ranim jutarnjim časovima, a umra je u iščekivanju ikindije poslije džume.

25. Resulullah, s.a.v.s., veli: Ko bude posjećivao kabure svojih roditeija, ili jednog od rljih, svakog petka, bit će mu oprošteno, i bit će upisan kao dobročiniteij (prema svojim roditeijima ).

26. Džehennem se potpaijuje (raspiruje), i njegove se kapije otvaraju svakim danom osim petkom, kada se njegove kapije ne otvaraju, niti se potpafjuje.

27.  Resulullah, s.a.v.s., u vezi s aj etom o džuma-namazu: A kada se namaz obavi, onda se po zemlji raziđite . . .  , rekao je:  Nije zbog traženja dinara, nego radi obilaska bolesnika, prisustva dženaze i po{jećivanJa brata u ime Allaha.