1. Da onaj koji klanja za imamom (muktedija) odluči da će klanjati za tim imamom, istovremeno kada odluči namaz.

2. Da muktedija ne bude ispred imama u namazu.
Ako bi muktedija izašao ispred imama pokvarit će svoj namaz, a neće pokvariti namaz imama, jer je on samostalan i ne smeta mu izostajanje muktedije.
Gleda se položaj članaka na stopalima tako da članak muktedije ne bude ispred članaka imama. Ako bi prsti muktedije, zbog dužine stopala, bili ispred prsta imama njegov namaz bi bio ispravan.
Ko klanja sa jednom osobom postavit će je sa svoje desne strane, a ko klanja sa dvije osobe on će stati ispred njih. Dozvoljeno je da imam stane između dvojice ako je prostor tijesan.
Sunnet je da prvo staju ljudi, zatim djeca, pa žene. Ovaj raspored između ljudi i žena je farz.
Ako jedna žena stane u saf pokvarit će namaz jednog muškarca sa njene desne strane, i jednog sa njene lijeve strane i jednog u safu iza nje. Dvije žene kvare namaz jednom muškarcu sa njihove desne strane i jednom sa lijeve i dvojici u safu iza njih i tako redom. Vrijedi napomenuti da je uslov klanjanja žena za imamom da on odluči da će biti imam i njima. Ako on to ne zanijeti, ona neće biti u namazu i zato, ako bi stala uporedo sa muškarcem, neće mu pokvariti njegov namaz.

3. Da imam i onaj što klanja za njim pravno budu u jednom mjestu. Ako je namaz u pustinji ili velikoj kući, a između imama i onog što klanja za njim bude prazno mjesto širine za dva safa ili više, klanjanje nije ispravno.
Džamija se smatra jednim mjestom i eventualna pregrada u njoj ne sprječava klanjanje za imamom, kao kada bi imam bio u džamiji, a klanjači na sofama.

4. Da muktedija ne vidi kod imama neku stvar koja, po njegovom mišljenju, kvari namaz, kao kada bi kod imama potekla krv, a on ne uzme ponovo abdest. Ako po mišljenju muktedije bude pokvaren imamov namaz, onda je i njegov pokvaren i morat će ga ponoviti, jer namaz muktedija je vezan za imamov namaz.
Ako imam nakon namaza sazna da je klanjao bez jednog od namaskih šartova (kao, bez abdesta ili džunup ), dužan je da obavijesti klanjače, ako su mu poznati.