Islam je propisao čišćenje prašinom da bi se otklonilo stanje nečistoće kada je nemoguće koristiti vodu. Allah (dž.š.) kaže:
A ako ste bolesni, ili na putu, ili ako je neko od vas obavio prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda dlanovima čistu zemlju dotaknite i lica vaša i ruke vaše potarite. - Allah, zaista, briše grijehe i prašta.
Ćišćenje prašinom je pravno, a ne stvarno čišćenje i islam ga smatra pravnim čišćenjem, koje je vremenski ograničeno do trenutka prestanka isprike koja je dozvoljavala njegovo uzimanje. Kada prestane isprika, osoba koja je uzela tejemum ponovo je u stanju nečistoće u kojem je ranije bila u pogledu namaza kojeg još nije obavila. Taj namaz neće biti ispravan dok ne uzme abdest ako se nalazi u stanju manje nečistoće, ili dok se ne okupa ako je u stanju veće nečistoće.

Ako bi se na obući našlo nečisti u čvrstom stanju, koja se osušila, a obuća se potrala prašinom, smatrat će se da je obuća čista. Na to upućuju riječi Allahova Poslanika (a.s.):
"Kada neko od vas dođe u džamiju neka obrati pažnju na obuću, pa ako na njoj vidi nečist ili bilo kakvu smetnju za obavljanje namaza, neka je obriše, a onda neka u toj obući klanja."

Ebu Hurejre prenosi da je Vjerovjesnik (a. s.) rekao:
"Kada neko od vas nagazi obućom na kakvu nečist - očistit će je prašinom."

Kada, pak, obuća dođe u kontakt sa tekućom prljavštinom, kakav je, naprimjer, urin, pa se u njoj hoda po pijesku ili prašini, nakon čega se ta nečist ukruti, treba je brisati zemljom sve dok ne postane čista.
Propisana je, također, upotreba prašine kod čišćenja posuđa, koje je zaprljano lokanjem psa iz nje. 

Od Ebu Hurejre (r.a.) se prenosi da je Allahov Poslanik (a.s.) rekao:
Kada pas loče iz posude nekog od vas, neka je prospe i opere tri puta.